Вартість навчання

 

Затверджено наступні розміри оплати за один рік навчання в університеті для студентів (громадян України) освітніх ступенів бакалавра і магістра, які розпочинають навчання у 2019 році за заочною формою:

 

Код та найменування спеціальності
Вартість навчання для освітнього ступеня БАКАЛАВРА, грн.
Вартість навчання для освітнього ступеня МАГІСТРА,  грн.
051 Економіка
5600 7400
071 Облік і оподаткування
5600
-
072 Фінанси, банківська справа та страхування
6200 7700
073 Менеджмент
6200 7700
075 Маркетинг
5600
-
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- 7400
122 Комп'ютерні науки
6000 8000
126 Інформаційні системи та технології
6000
-
133 Галузеве машинобудування
5600 6900
144 Теплоенергетика
5600 -
192 Будівництво та цивільна інженерія
(“Промислове і цивільне будівництво”;
 “Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів”;
“Теплогазопостачання і вентиляція”;
“Водопостачання та водовідведення”;
“Раціональне використання і охорона
водних ресурсів”).
6800 8000
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні ресурси
5600 6900
 281 Публічне управління та адміністрування
6200
-