Вартість навчання

 

Затверджено наступні розміри оплати за один рік навчання в університеті для студентів (громадян України) освітніх ступенів бакалавра і магістра, які розпочинають навчання у 2017 році за заочною формою:

 

Код та найменування спеціальності
Вартість навчання для освітнього ступеня БАКАЛАВРА, грн.
Вартість навчання для освітнього ступеня МАГІСТРА,  грн.
051 Економіка
4500
5900
071 Облік і оподаткування
4500
-
072 Фінанси, банківська справа та страхування
4900
6200
073 Менеджмент
5000
6700
122 Комп'ютерні науки
4500
5600
126 Інформаційні системи та технології
4500
-
133 Галузеве машинобудування
4500
5600
144 Теплоенергетика
4500
-
192 Будівництво та цивільна інженерія
(“Промислове і цивільне будівництво”;
 “Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів”;
“Теплогазопостачання і вентиляція”;
“Водопостачання та водовідведення”;
“Раціональне використання і охорона
водних ресурсів”).
5500
6700
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні ресурси
4500
5600
 281 Публічне управління та адміністрування
5000
-