Вартість навчання

 

Затверджено наступні розміри оплати за один рік навчання в університеті для студентів (громадян України) освітніх ступенів бакалавра і магістра, які розпочинають навчання у 2018 році за заочною формою:

 

Код та найменування спеціальності
Вартість навчання для освітнього ступеня БАКАЛАВРА, грн.
Вартість навчання для освітнього ступеня МАГІСТРА,  грн.
051 Економіка
5100 6700
071 Облік і оподаткування
5100
-
072 Фінанси, банківська справа та страхування
5600 7000
073 Менеджмент
5600
7600
075 Маркетинг
5100
-
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- 6700
122 Комп'ютерні науки
5100 6300
126 Інформаційні системи та технології
5100
-
133 Галузеве машинобудування
5100 6300
144 Теплоенергетика
5100 -
192 Будівництво та цивільна інженерія
(“Промислове і цивільне будівництво”;
 “Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів”;
“Теплогазопостачання і вентиляція”;
“Водопостачання та водовідведення”;
“Раціональне використання і охорона
водних ресурсів”).
6200 7600
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні ресурси
5100 6300
 281 Публічне управління та адміністрування
5600
-