Списки рекомендованих до зарахування

 

за освітнім ступенем «БАКАЛАВР»

 

 

Спеціальність, курс

Бюджет

Контракт

 

192 Будівництво та цивільна інженерія;

1 курс, скорочений термін навчання

 

rekomend_192_b_1p.pdf

Після зарахування на бюджет