Розклад заліково-екзменаційної сесії для студентів 4-го курсу  (ОР "бакалавр"): розклад.xls.

 

Розклад заліково-екзаменаційної сесії для студентів 2с курсу  (ОР "бакалавр (зі скороченим строком навчання)"): розклад.xls.