Графік навчального процесу на 2020/2021 навчальний рік: 

 

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ