Для студентів випускних курсів

 

 1. У зв’язку з підготовкою інформації для замовлення документів про вищу освіту (диплома та додатка європейського зразка до нього), просимо перевірити правильність написання прізвища, ім’я, по батькові (далі – П.І.Б.) українською мовою та їх транслітерацію латиницею. Правильність написання П.І.Б. та транслітерації латиницею необхідно засвідчити підписом у відповідних відомостях. На письмове прохання студента (за заявою) написання прізвища та імені латинськими літерами у документах про вищу освіту може бути виконано відповідно до їх написання у закордонному паспорті (копія закордонного паспорта додається до заяви), якщо написання прізвища, імені латинськими літерами у списку відрізняється від їх написання у закордонному паспорті. Звертаємо увагу, що офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею затверджена постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р.
 2. Звертаємо увагу також на своєчасне звернення (за заявою) та надання копій документів щодо зміни прізвища, імені для правильного їх написання у документах про вищу освіту. Для студентів, які завершують навчання у січні, надати заяву та копії документів не пізніше 1 грудня, для студентів, які завершують навчання у червні, – не пізніше 15 травня.
 3. Студенти, які мають академічні заборгованості за минулий навчальний рік, семестр, заборгованості з оплати за навчання, не будуть допущені до складання заліків та екзаменів. Ця умова поширюється на допуск до атестації (державних екзаменів, захисту магістерського (дипломного) проекту (роботи).

 

Для студентів 5 та 3с курсів, які завершують у 2016/2017 навчальному році навчання за ступенем бакалавра.

 1. Терміни проведення сесій:
 • - осіння: з 31.10.2016 р. по 19.11.2016 р.
 • - весняна: з 27.03.2017 р. по 15.04.2017 р.
 1. Атестація (державний екзамен) – з 19.06.2017 р. по 23.06.2017 р.

Для студентів 6 курсу, які завершують у 2016/2017 навчальному році навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

 1. Терміни проведення сесій:
 • - настановні заняття: з 19.09.2016 р. по 28.09.2016 р.
 • - заліково-екзаменаційна сесія: з 10.01.2017 р. по 19.01.2017 р.
 1. Підготовка та захист дипломного проекту (роботи) – з 01.03.2017 р. по 30.06.2017 р.

Для студентів 7 курсу, які завершують у 2016/2017 навчальному році навчання за ступенем магістра.

       Для студентів всіх спеціальностей, окрім спеціальності «Фінанси і кредит»:

 1. Підготовка та захист магістерського проекту (роботи) – з 03.10.2016 р. по 20.01.2017 р.

       Для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»:

 1. Термін проведення осіненої сесії: з 19.09.2016 р. по 08.10.2016 р.
 2. Підготовка та захист магістерської роботи – з 01.11.2016 р. по 20.01.2017 р.