Керівництво

 

Директор центру заочного навчання та підвищення кваліфікації – БЄЛИХ Ірина Михайлівна, старший викладач кафедри графіки
 
Заступник директора центру заочного навчання та підвищення кваліфікації – ГРЕЧКО Надія Василівна, доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

 

 

Методисти та диспетчери

 

Дмитренко Світлана Миколаївна – методист
 
Марініна Людмила Тимофіївна – методист
 
Мокрушина Олена Сергіївна – методист
 
Ланіна Лариса Леонідівна – диспетчер
 

 

 

Історія та сьогодення

 

Заочний (вечірній) факультет Харківського інженерно-будівельного інституту (ХІБІ) був заснований у 1952 р. і готував інженерів за трьома спеціальностями: «Промислове і цивільне будівництво», «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», «Водопостачання, каналізація та охорона водних ресурсів».

Перший випуск фахівців за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» відбувся у 1957 р., а в 1958 р. – за спеціальностями «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», «Водопостачання, каналізація та охорона водних ресурсів».

З 1985 р. розпочалась підготовка інженерів ще за двома спеціальностями: «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

З 1997 р. на факультеті розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», а з 2006 р. – за спеціальністю «Фінанси і кредит».

З 2013 р. заочний факультет перейменовано у центр заочного навчання (ЦЗН).

З 01 вересня 2019 р. центр заочного навчання перейменовано у центр заочного навчання та підвищення кваліфікації (ЦЗН та ПК).  

Керівниками факультету (центру) працювали Манжур К.І., Косенко П.П., Місковець В.К., Удовенко С.О., Дружинін А.В., Шмаров В.Д., Пугачов О.Ф., Печерцев О.О., Бугай В.С.

Два-три рази на навчальний рік студентів заочної форми здобуття освіти викликають для проведення настановних занять і складання заліків та екзаменів. Студентам, які успішно виконують навчальний план, надається довідка-виклик, за якою можна отримати оплачувану навчальну відпустку за місцем роботи на цей період згідно з чинним законодавством.

У центрі постійно проводиться робота щодо удосконалення освітнього процесу. До викладання залучаються досвідчені професори та доценти, які мають практичний досвід роботи. Кафедри університету щорічно поповнюють та удосконалюють методичне, технічне забезпечення освітнього процесу, оновлюють лабораторне обладнання.

Студенти та випускники центру працюють на провідних підприємствах будівельної та економічної галузей України й інших країн. Університет  співпрацює з такими підприємствами як “Трест Житлобуд-1”, “Житлобуд-2”, “Харківські теплові мережі”, “Харківгаз”, “Харківміськгаз”, “УкрНДІгаз”, “Теплоенергія”, ”Харківводоканал”, “Харківський водоканалпроект”, “Харківське регіональне управління водних ресурсів”, “Ощадбанк”, “Укрсоцбанк”, “Правексбанк”, “Приватбанк”, “Харківська товарна біржа” та ін.

Випускники центру отримують диплом державного зразка та додаток до нього європейського зразка.

Також центр заочного навчання та підвищення кваліфікації здійснює організаційну роботу та контроль за виконанням освітньої діяльності в частині надання додаткових освітніх послуг, пов’язаних з наданням другої вищої освіти, атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою, проведенням атестації осіб щодо сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, проведенням додаткових занять з мовної підготовки для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету.

Відомості про право здійснення освітньої діяльності (ліцензія): Завантажити