ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУПНУ КАМПАНІЮ

 

2020 РОКУ

 

(заочна форма здобуття освіти)

 

Випускникам закладів середньої освіти

 

Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд Подача заяв у електронній формі. 

 

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року триватиме з 03 лютого до 24 березня за посиланням: 

 

https://zno.testportal.com.ua/registration

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти в 2020 році в ХНУБА: 

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО

 

Окремі категорії вступників, визначені Правилами прийому, мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі та подають заяви у паперовій формі.

 

Початок прийому заяв та документів - 13 липня 2020 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,

які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів - 18.00 година 16 липня 2020 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,

які вступають тільки за результатами ЗНО - 16.00 година 07 серпня 2020 р.


 

Випускникам технікумів, коледжів

 

Випускники технікумів та коледжів приймаються на 1 курс (зі скороченим строком навчання), 2 або 3 курс в залежності від академічної різниці у навчальних планах технікумів, коледжів та університету.

 

Правилами прийому передбачено вступ на 1 курс (зі скороченим строком навчання - 2 роки 10 місяців) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. На дану спеціальність виділяються бюджетні місця.

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний відбір здійснюється за результатами:

 • зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;
 • фахового випробування;
 • для спеціальності 051 «Економіка», галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» –  зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій). 

 У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років.

 

Початок прийому заяв та документів - 13 липня 2020 р.

 

Закінчення прийому заяв та документів - 18.00 година 22 липня 2020 р. (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій - БЮДЖЕТ); 16.00 година 07 серпня 2020 р. (для небюджетних конкурсних пропозицій - КОНТРАКТ).


 

Магістратура

 

Якщо маєте вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), але потрібна вища освіта за іншою спеціальністю, тоді є можливість вступити на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА або БАКАЛАВРА (на 2 або старші курси в залежності від академічної різниці).

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА, зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Правилами прийому);
 • результати фахового вступного випробування.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.


Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в закладі вищої освіти.

 

Особа може вступити до Харківського національного університету будівництва та архітектури для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

  

Етапи вступної кампанії

Строки

 
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
 
06 травня – 18:00 03 червня

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 

06 травня – 29 травня

 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

 

17 червня – 25 червня

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту

 

01 липня

 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 

01 липня

 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

 

05 липня – 22 липня

 

Прийом заяв та документів на небюджетні конкурсні пропозиції від вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

05 липня – 22 липня

 

Строки проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

 

05 липня – 26 липня

 

Строки проведення вступних випробувань для вступників, які вступають на небюджетні конкурсні пропозиції на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

05 липня – 26 липня

 

Рекомендації для зарахування за державним замовленням

 

не пізніше 05 серпня
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування

 

на місця державного замовлення – не пізніше 18.00 години 10 серпня;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 29 серпня

 

Терміни зарахування вступників

 

за державним замовленням – не пізніше 12:00 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 серпня

 

 


 

Більше інформації у ПРАВИЛАX ПРИЙОМУ до Харківського національного університету будівництва та архітектури в 2020 році.

 


 

 

 Перелік документів, що надають вступники:

 

 1. Заява.

 2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.

 3. Копія військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
 4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додатка до нього.

 5. Копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках).

 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

 8. Копія ідентифікаційного коду.

Усі копії документів засвідчуються за ОРИГІНАЛАМИ приймальною комісією. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.