Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 4 курсу (ОС "БАКАЛАВР"):

 

Розклад_4 курс_бакалавр