Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 4 курсу  (ОС "БАКАЛАВР"): 

 

Розклад.xls