Розклад заліково-екзменаційної сесії

 

для студентів 3с курсу 

 

(ОC "бакалавр (зі скороченим строком навчання)"): 

 

Розклад сесії_3с курс_бакалавр.xls