Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 2c курсу (ОС "БАКАЛАВР (зі скороченим терміном навчання)"):

 

Розклад.xls