Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 3 курсу (ОС "БАКАЛАВР"):

 

Розклад_3 курс_бакалавр