Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 2-c курсу (ОС "БАКАЛАВР"):

 

Розклад_2с курс_бакалавр