Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 1c курсу (ОС "БАКАЛАВР (зі скороченим терміном навчання)"):

 

Розклад_1с курс_бакалавр.xls