Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 1с курсу (ОС "БАКАЛАВР (зі скороченим строком навчання"):

 

Розклад.xls