Розклад заліково-екзаменаційної сесії

 

для студентів 1 курсу (ОС "БАКАЛАВР"):

 

Розклад_1 курс_бакалавр.xls