Розклад заліково-екзаменаційної сесії 

 

для студентів 4 курсу (ОС "БАКАЛАВР") 7 семестр:

 

РОЗКЛАД