Розклад заліково-екзаменаційної сесії 

 

для студентів 4 курсу (ОС "БАКАЛАВР"):

 

РОЗКЛАД