Розклад заліково-екзаменаційної сесії 

 

для студентів 3 курсу 5-й семестр (ОС "БАКАЛАВР"):

 

РОЗКЛАД