Розклад заліково-екзаменаційної сесії 

 

для студентів 1 курсу 2 семестр (ОС "БАКАЛАВР"):

 

РОЗКЛАД