ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУПНУ КАМПАНІЮ

 

2018 РОКУ

 

(заочна форма навчання)

 

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів

 

Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У 2018 році приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017, 2018 років, з іноземної мови - 2018 року. Подача заяв у електронній формі. З усіх конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100.

 

Реєстрація на ЗНО триватиме з 06 лютого по 19 березня 2018 року на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: http://testportal.gov.ua

 

 

Спеціальність

Конкурсні предмети

051 Економіка

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або географія

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або географія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

073 Менеджмент

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

075 Маркетинг

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

122 Комп'ютерні науки

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або географія

126 Інформаційні системи та технології

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

133 Галузеве машинобудування

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

144 Теплоенергетика

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або географія

192 Будівництво та цивільна інженерія

(“Промислове і цивільне будівництво”;

“Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів”;

“Теплогазопостачання і вентиляція”;

“Водопостачання та водовідведення”)

1. Українська мова і література

2. Математика / Історія України

3. Фізика або іноземна мова / Математика або географія

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або біологія

281 Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова і література

2. Географія

3. Іноземна мова або історія України

 

Окремі категорії вступників, визначені Правилами прийому, мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі та подають заяви у паперовій формі.

 

Прийом заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, (за результатами ЗНО) – з 12.07.2018 р. по 09.08.2018 р.

 

Прийом заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування у ХНУБА, – з 12.07.2018 р. по 20.07.2018 р.

 


 

Випускникам технікумів, коледжів

 

Випускники технікумів та коледжів приймаються на 2 або 3 курс в залежності від академічної різниці у навчальних планах технікумів, коледжів та університету.

 

Для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" передбачений вступ на скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 2 роки та 10 місяців). На дану спеціальність під час вступу виділяються бюджетні місця.

 

Для конкурсного відбору при прийомі на навчання на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) або 2 (3) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра проводиться ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.

 

Прийом заяв та документів – з 12.07.2018 р. по 09.08.2018 р.


 

Магістратура. Вища освіта за іншою спеціальністю

 

Якщо маєте вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), але потрібна вища освіта за іншою спеціальністю, тоді є можливість вступити на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА або БАКАЛАВРА (на 2 або старші курси в залежності від академічної різниці).

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА, проводиться ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проводиться ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.

 

Під час вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА за спеціальністю 051 "Економіка" іспит з інозмної мови проводиться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО). Реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови триватиме з 14 травня по 05 червня 2018 р. на сайті http://testportal.gov.ua/. Уважно ознайомтеся з термінами етапів вступної кампанії та особливостями її проведення для спеціальності 051 "Економіка" за освітінім ступенем "МАГІСТР" у Правилах прийому.

.

 

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на 2 або старші курси для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за іншою спеціальністю проводиться ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.

 

Вступ для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА: прийом заяв та документів – з 02.07.2018 р. по 26.07.2018 р.

 

Вступ на 2 або старші курси для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА за іншою спеціальністю: прийом заяв та документів – з 12.07.2018 р. по 09.08.2018 р.

 


Більше інформації у Правилаx прийому на навчання до Харківського національного університету будівництва та архітектури в 2018 році.

 


 

 Перелік документів, що надають вступники:

 

  1. Заява

  2. Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал і копія).

  3. Копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних.

  4. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього (оригінал і копія).

  5. Сертифікат(-и) ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (оригінал і копія).

  6. Документи, що засвідчують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (оригінал і копія).

  7. Копія ідентифікаційного коду.

  8. 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.