Згідно з наказом по університету від 12.03.2020 р. № 86

 

внесено зміни до графіка навчального процесу 

 

на 2019/2020 н. р. заочної форми здобуття освіти

 

з метою запобігання серед здобувачів освіти,

 

науково-педагогічних, педагогічних, наукових

 

працівників та співробітників університету захворювань,

 

які викликані коронавірусом COVID-19:

 

1. Настановні заняття для здобувачів ступеня бакалавра 4 курсу та для здобувачів ступеня бакалавра (зі скороченим строком навчання) 2 курсу, передбачені графіком навчального процесу на 2019/2020 н. р. заочної форми здобуття освіти у термін з 12 по 19 березня 2020 року, здійснити у дистанційному форматі.

 

2. Заліково-екзаменаційну сесію для здобувачів ступеня бакалавра 4 курсу та для здобувачів ступеня бакалавра (зі скороченим строком навчання) 2 курсу, передбачену графіком навчального процесу на 2019/2020 н. р. заочної форми здобуття освіти у термін з 20 по 29 березня 2020 року, перенести на інший термін в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

 

3. Заліково-екзаменаційну сесію для здобувачів ступеня бакалавра 5 курсу та для здобувачів ступеня бакалавра (зі скороченим строком навчання) 3 курсу, передбачену графіком навчального процесу на 2019/2020 н. р. у термін з 30 березня по 08 квітня 2020 року, перенести на інший термін в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

 

Наказ_86_12.03.20_стор_1

Наказ_86_12.03.20_стор_2

 

Про терміни проведення заліково-екзаменаційних сесій для здобувачів ступеня бакалавра 4 та 2с, 5 та 3с курсів буде повідомлено пізніше в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

 

Навчальні матеріали для дистанційного навчання з дисциплін за розкладом 4 та 2с курсів будуть розміщені або на сайтах відповідних кафедр, або на даному сайті у вкладці дистанційне навчання: 4 курс та 2с курс.