До уваги студентів 6 курсу,

які навчаються для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІАЛІСТ"!

 

 

Згідно з графіком навчального процесу на 2016/2017 навчальний рік з 01.03.2017 р. розпочинається дипломне проектування.

 

Нагадуємо, що для вчасного отримання відповідних довідок-викликів необхідно ліквідувати академічні заборгованості за зимову заліково-екзаменаційну сесію.

 

Студентам, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, необхідно виконати оплату за навчання за другий семестр згідно з договірними зобов'язаннями.