Навчально-методичні матеріали для 4 курсу

 

Спеціальність

073 Менеджмент

Група МОЗ-41

 

 

Навчальна дисципліна

 

Викладач

 

Файли для заванатаження

 

Управління інноваціями 

 

Доц. Бутенко О. П.

 

Кейс

 

Організація договірних відносин

 

Ст. викл. Петровська Т. Е.

 

Кейс

     
     
     

 

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

Група ПУАЗ-41

 

 

Навчальна дисципліна

 

Викладач

 

Файли для заванатаження

 

Управління інноваціями 

 

Доц. Бутенко О. П.

 

Кейс

     
     
     
     

 

Спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Група ФЗ-41

 

 

Навчальна дисципліна

 

Викладач

 

Файли для заванатаження

 

Інвестиційний аналіз

 

Проф. Телишевська Л. І.

 

Кейс